مدير

Posts Tagged ‘شماره حساب فیلم سنتوری

اين حساب مشترك به نام «داريوش مهرجويي و فرامرز فرازمند» و از اين قرار است: 0116407795 (بانك تجارت شعبه چهارراه پارك كد 032)

عواید حاصل به گفته تهیه کننده و کارگردان فیلم صرف امور خیریه می شود .

Advertisements

مدير

داني از زندگي چه مي خواهم ؟ من تو باشم...تو...پاي تا سر تو . زندگي گر هزار باره بود بار ديگر تو ... بار ديگر تو

آبونه شوید

صفحه‌ها

برترين مطالب

بيشترين كليك شده ها

  • هیچکدام

بينندگان

  • 22,304 نفر
Advertisements